Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, FORSBYN 1:6 SILLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 198:7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILLERUDS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSBYN 1:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 – SILLERUD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2358, 1900: 3896, 1995: 1140

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en höjd i ett skogsområde i utkanten av en uppodlad dalgång i västra Värmland på gränsen mot Dalsland. Den nuvarande stenkyrkan från 1880-talet föregicks av två äldre träkyrkor, vilka var belägna ca 4 km längre söderut vid sjön
Östersilen, vid Signebyns skola.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Belägen på annan plats (SILLERUDS KYRKPLATS). En träkyrka, av i övrigt okänd utformning, uppfördes under medeltiden. Enligt uppgift av Johan Hammarin (1846-49) var kyrkan i senare tid utvidg...

Läs mer i eget fönster
År 2012 - 2013 Ändring
Restaurering av 8 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)