Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, BLOMSKOGS PRÄSTGÅRD 1:4 BLOMSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 216:3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLOMSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BLOMSKOGS PRÄSTGÅRD 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Högt belägen kyrka i öppet landskap. Murad av tegel och vitputsad. Efterträder nedbrunnen korskyrka av trä från 1600-talet. Vapenhus i västtornet med sin rikt formade, kopparklädda huv. Väl avsatt kor i separat utbyggnad med tegelvalv och altartavla av Olle Hjortzberg. Predikstol med trappa från den utbyggda sakristian. Tegelgolv i långhus och kor.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

FÖRSAMLING 1995 - BLOMSKOG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1036, 1900: 1962, 1995: 570

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkplatsen ligger i en sluttning ovanför Blomskogstjärnet i utkanten av odlingsbygden i Västvärmlands jordbruksområden sydväst om Årjäng i gränstrakterna till Dalsland och Norge. Den nuvarande 1900-talskyrkan har föregåtts av två äldre träkyrkor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En stavkyrka av trä har funnits i Blomskog under tidig medeltid. Av denna har bevarats delar av en figurativt utsmyckad portalomfattning, nu i Statens historiska museum i Stockholm. Riven i samband att en ny kyrka uppfördes...

Läs mer i eget fönster
År 2008 - 2009 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning av kyrkogårdsmur samt vissa skifferplattgångar/ytor på Blomskogs kyrkogård.