Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2 EDEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edebo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDEBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2

Historik

Edebo i Roslagen ligger söder om Hallstavik. Här har byggts en kyrka vid någon tidpunkt under folkungatiden, 1250-1350. Av denna kyrka, som kan ha varit av trä, kvarstår delar av sakristians m. Under slutet av 1400-talet revs den gamla kyrkan varefter den nuvarande uppfördes. Edebo kyrka är till exteriören en typisk uppländsk medeltida stenkyrka. Det rakavslutade koret har samma bredd och höjd som långhuset. Murarna är av gråsten som i våra dagar står oputsade utvändigt. Tegel har använts kring muröppningar och i de ursprungliga kryssvalven som täcker kyrkorummet och vapenhuset. Det branta sadeltaket är belagt med spån och har breda...

Läs mer i eget fönster

Likt många andra medeltida kyrkor i Roslagen har Edsbro kyrka byggts något nedanför den högsta punkten på kyrkogården. Långhuset byggdes under 1400-talets sista fjärdedel, vapenhuset kort därefter, innan kyrkans kalkmålningar utfördes omkring 1515. Långhuset byggdes ursprungligen med ett trävalv. Trävalvet ersattes med nuvarande fyra ribbvalv av tegel i samband med att vapenhuset byggdes och kalkmålningarna utfördes i samband med detta. Långhusets och vapenhusets gråstensmurar är av omsorgsfullt släthuggen gråsten och slätfogade. Kring vapenhusets portal och fönsteröppningar finns tegelomfattningar och även långhusets gavelspetsar ä...

Läs mer i eget fönster
År 1475 - 1500 Nyanläggning
Kyrkans långhus uppfördes som salskyrka. En träkyrka med sakristia av sten kan ha funnits på samma plats tidigare. Den äldre sakristian sammanfogades med långhuset.
År 1621 - 1621 Brand
Kyrkogårdshägnad av trä alternativt endast trätak över en stenmur brann.
År 1758 - 1758 Nybyggnad
Nuvarande klockstapel byggdes. Ersatte en klockstapel som byggts efter brand 1621. Storklockan som är gjuten 1625 har ursprungligen hängt i den äldre klockstapeln.
År 1788 - 1789 Ändring
Klockstapelns tak plåttäcktes.
År 1923 - 1923 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt öster enligt förslag av Ove Leijonhufvud.
År 1934 - 1934 Nybyggnad
Byggt 1934 enligt ritningar av Ivar Tengbom.

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Ändring
Ett träd på gamla kyrkogården och fyra på den nya delen fälldes. Träd vid västra muren hamlades.