Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Järfälla kn, KALLHÄLL 1:19 KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1334

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) (akt.)
Stockholm
Järfälla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KALLHÄLL 1:19

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
S: t Lukas kyrka uppfördes som stadsdelskyrka i Kallhäll åren 1976-77. Den 9 oktober 1977 invigdes kyrkan av biskop Ingmar Ström. Sitt namn har kyrkan fått efter evangelisten Lukas vars symbol, oxen, syns på ett av mosaikfönstren. Kyrka och församlingsgård är samlat i en byggnad ritad av arkitekterna Jerk Alton (1937-) och Gunnar Algulin (1944-). För den konstnärliga utsmyckningen svarar bildhuggaren Liss Eriksson (1919-2000) och målarinnan Britta Reich-Eriksson (1918-). Möbleringsplan är utförd av inredningsarkitekt Ralph Alton (1909-2001) och för planering av kyrkt...

Läs mer i eget fönster

S:t Lukas kyrka uppfördes som stadsdelskyrka i Kallhäll åren 1976–77. Den 9 oktober 1977 invigdes kyrkan av biskop Ingmar Ström. Sitt namn har kyrkan fått efter evangelisten Lukas, vars symbol, oxen, syns på ett av mosaikfönstren. Kyrka och församlingsgård är samlat i en byggnad ritad av arkitekterna Jerk Alton (1937–) och Gunnar Algulin (1944–). För den konstnärliga utsmyckningen svarar bildhuggaren Liss Eriksson (1919–2000) och målarinnan Britta Reich-Eriksson (1918–). Möbleringsplan är utförd av inredningsarkitekt Ralph Alton (1909–2001) och för planering av kyrktomten svarar landskapsarkitekterna Kurt och Trudi Gustafsson.

Ar...

Läs mer i eget fönster
År 1976 - 1977 Nybyggnad
Kyrka och församlingsgård byggs och kyrkan invigs 1977.
År 2003 - 2003 Nyanläggning
Meditationsplats anläggs på kyrkotomtens västra del enligt förslag av landskapsarkitekt S O Hagman.