Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sävsjö kn, BOATORP 4:1 HJÄLMSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hjälmserydnyakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLMSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Sävsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BOATORP 4:1

Historik

Nya Hjälmseryds kyrkogård tillkom 1853, samma år som kyrkan
byggdes. Tidigare användes den medeltida kyrkan i Gamla Hjelmseryd,
belägen cirka en mil norrut, men på 1850-talet ökade behovet
av en större kyrka mer centralt belägen i socknen. Vid tillkomsten
var endast den södra och den nordöstra delen av kyrkogården
utnyttjad. I söder fanns köpegravarna som oftast lades på ställen
som var väl exponerade för kyrkobesökarna, t ex nära ingången
till kyrkan eller kyrkogården, så att den begravde kunde fortsätta
att visa sin makt eller rikedom även efter döden. I nordöst fanns
tidigare allmänna linjen. Den bestod av små enkla ensa...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1853 av byggmästare Petterson, Tångede, efter ritning 1949 av Albert Törnquist, ÖIÄ, som gav tornet dess karaktäristiska avslutning med lanternin med kort spira, omgiven av fyra hörnspiror, istället för den för tiden vanliga lanternin utan spira, som föreslagits i en tidigare ritning av Carl Ståhl. Exteriören så gott som oförändrad, medan i interiören korabsiden har omgestaltats och läktarunderbyggnad skett.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med torn i väster och en ovanlig lösning av östpartiet med absidformad altarnisch och halvcirkelformad sakristia med fyra fönster....

Läs mer i eget fönster
År 1853 - 1853 Nyanläggning
Kyrkogården anlades i samband med uppförandet av den nya kyrkan. Ritningar från Överintendentsämbetet.
År 1940 - 2003 Ändring
För specifika händelser, se pfd.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)