Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA ENEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENEBYMO 1:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORRKÖPINGS ÖSTRA ENEBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1252, 1900: 7496, 1995: 14115

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i utkanten av Norrköpings tätort. Trakten är mycket rik på fornlämningar. Socknen inkorporerades till Norrköpings stad 1916. Stor, modern kyrkogård med fristående bisättningskapell. F.d. skolan invid kyrkan är nu församlingshem. Den s.k. kyrkskolan har övertagit det gamla församlingshemmets roll.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett ovanligt långsträckt långhus med rakslutet k...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. I dag är den
förra landsortskyrkogården helt införlivad i staden. Förändringen framgår väl av
fotografierna på nästa sida.

På en arealavmätningskarta över Östra Eneby från 1735 finns en kvadratisk kyrkogård
utritad med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kvadraten är vriden ett kvarts varv, dvs.
kvadratens hörn ligger i N, Ö, S, V. I den SV muren finns en öppning, samt en
schematiskt utritad båge, samma båge finns i den nordöstra kyrkogårdsmuren. Bågen
skulle möjligen kunna vara en symbol för stiglucka.

Ett inventarium över kyr...

Läs mer i eget fönster