Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TÅBY 8:1 TÅBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Tåby kyrka, sö. 2007-05-11 025.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅBY KYRKA (akt.), TÅBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅBY 8:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TÅBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 638, 1900: 889, 1995: 403

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km sydost om Norrköping på en svag höjd i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet invid ett vägkors. På kyrkogården finns ett gravkor för medlemmar av släkterna Taube och Ribbing, uppfört 1784, men senare ombyggt bårhus. I anslutning till kyrkan finns en i bruk varande skola samt prästgården med vidsträckt park, i dag församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av sten, men i övrigt okänd utformning. Vid undersökningar 1961 påträffades huggna och profilerade ...

Läs mer i eget fönster

På fotot ovan syns att kyrkogården tidigare omgärdades av ett staket. 1938-39 byggdes
den norra muren. Det bygget bekostades av generalmajoren Lagerlöf i New York till
minne av hans familjemedlemmar som vilar på Tåby kyrkogård. Runt övriga delen av
kyrkogården byggdes senare också en mur. I den östra delen finns en sten inmurad som
upplyser om att det arbetet utfördes år 1954 av Tåbybon Albin Jonsson.

Enligt C.F. Nordenskölds ”Beskrivningar över Östergötlands fornminnen” från 1870-
71 har kyrkogården uppförts på ”en forntida begrafningsplats” eftersom lerurnor och
brända ben påträffats vid gravöppningar. Inga källor förutom...

Läs mer i eget fönster