Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSTADS KYRKOGÅRD (akt.), TINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TINGSTAD 11:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TINGSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 529, 1900: 547, 1995: 5536

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km sydost om Norrköping högt i det fornlämningstäta sprickdalslandskapet med god utblick över bygden. Vid restaurering 1957 påträffades i kyrkans murverk ett fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket indikerar att en kyrka funnits här under 1000-talet. På kyrkogården finns ett bårhus. I anslutning till kyrkan finns ett f d ålderdomshem (nu församlingshem), en f d skola samt en f d prästgård, nu arrendatorsbostad.

RASERAD KYRKA / RUIN...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
På en karta från 1702 kan man se att kyrkogården har samma utsträckning som idag,
med den något spetsiga formen i öster. Mot berget i öster stiger terrängen och muren går
uppepå berget.

Äldre fotografier från tiden runt mitten av 1900-talet visar att det tidigare har funnits
fler omgärdade gravar. Gravvårdarna står i flera fall kvar medan omgärdningen av
stenram eller häck tagits bort. På den norra sidan fanns det tidigare grusade gravar vilket
fotot nedan visar.

En trädkrans av ask har under lång tid omgärdat kyrkogården, vilket det äldre
bildmaterialet visar. Dock har flertalet träd på bl.a. södr...

Läs mer i eget fönster