Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, DALARÖ 2:129 M.FL. DALARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-9721

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALARÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DALARÖ 2:129

DALARÖ 2:127

Historik

Dalarö kyrkas tillkomsttid dateras till åren mellan 1649 och 1652. Fram till 1780-talet behöll kapellet sin form, en rektangulär knuttimrad byggnad med sadeltak och sakristia i norr. Kyrkans huvudsakliga utformning är från en genomgripande ombyggnad 1786–87, då väggarna höjdes och brädfodrades, taket fick sin brutna form, sakristia och trapphus till orgelläktaren byggdes till samt interiörens panel, pilastrar och valv kom till. Senaste stora restaurering var 1936 med Einar Lundberg (1889–1978) som arkitekt.

Dalarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Dalarö kyrkas tillkomsttid dateras till åren mellan 1649 och 1652. Fram till 1780-talet behöll kapellet sin form, en rektangulär knuttimrad byggnad med sadeltak och sakristia i norr. Kyrkans huvudsakliga utformning är från en genomgripande ombyggnad 1786- 87 då väggarna höjdes och brädfodrades, taket fick sin brutna form, sakristia och trapphus till orgelläktaren byggdes till samt interiörens panel, pilastrar och valv kom till. Senaste stora restaurering var 1936 med Einar Lundberg (1889-1978) som arkitekt.
Dalarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturmin...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - DALARÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 525, år 1900: 778, år 1995: 1352

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Tyresö omkring 1650. Dalarö skans utbruten 1688, men åter införlivad 1854. Stundom betraktad som kapellförsamling.

LÄGE OCH OMGIVNING - Församlingen ligger i Stockholms skärgård. Kyrkan är belägen i tätorten med samma namn på en höjd ovanför hamnen.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Träkyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rak östvägg, vapenhus vid västra gaveln och utbyggd sakristia i öster. Kyrkan, förmodligen uppförd 1652, fick sin nuvarande skepnad 1787. Då re...

Läs mer i eget fönster
År 1630 - 1630 Nybyggnad
Dalarö kapell uppförs som en timrad, rektangulär byggnad med sadeltak.
År 1676 - 1676 Nybyggnad
Klockstapel uppförs
År 1746 - 1746 Nybyggnad
Ny klockstapel ersätter den tidigare från 1676.
År 2003 - 2003 Ändring - Park/Trädgård
Almar på kyrkogården hamlas.