Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 FLISBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Flisby 1 augusti 2006 031.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISBY KYRKA (akt.), FLISBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1850-53 och invigdes 1855 av biskopen Johan Jacob Hedrén. 1835 hade länsbyggmästare Carl Robert Palmérs ritningar till ombyggnad av den medeltida kyrkan godkänts av ÖIÄ, men 1837 beslöt man gå in för nybyggnad istället. Förslag från orten 1843 bearbetades av J A Hawerman vid ÖIÄ 1848. Denna ritning följdes i stort sett av byggmästaren, Johan Granquist från Mogata. Kyrkan är oförändrad till det yttre, i det inre något förändrad vad gäller färgsättning, samt genom att lillkyrka inretts under läktaren.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med rakslutet kor i söder med utbyggd...

Läs mer i eget fönster

Flisbys nuvarande kyrkogård har en kort historia som börjar 1853 när den nya kyrkan stod färdig och tas i bruk. Hur kyrkogården såg ut då är inte känt, om den hade någon trädkrans, hur grindar såg ut, stenmurar, gångar på kyrkogården och eventuell kvartersindelning. Troligen har kyrkogården inte haft någon trädkrans från början, men den omgavs säkert av någon form av omgärdning. Troligen har den nuvarande stenmuren funnits från början, även om den inte stod färdig när kyrkan togs i bruk. Även grindstolpar och grindar är troligen från kyrkogårdens äldsta historia.

Till kyrkogårdens äldsta historia hör även gravkapellet söder om kyr...

Läs mer i eget fönster

Flisbys nuvarande kyrkogård har en kort historia som börjar 1853 när den nya kyrkan stod
färdig och tas i bruk. Hur kyrkogården såg ut då är inte känt, om den hade någon trädkrans, hur
grindar såg ut, stenmurar, gångar på kyrkogården och eventuell kvartersindelning. Troligen har
kyrkogården inte haft någon trädkrans från början, men den omgavs säkert av någon form av
omgärdning. Troligen har den nuvarande stenmuren funnits från början, även om den inte stod
färdig när kyrkan togs i bruk. Även grindstolpar och grindar är troligen från kyrkogårdens äldsta
historia.
Till kyrkogårdens äldsta historia hör även gravkapellet söder o...

Läs mer i eget fönster
År 1850 - 1853 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster.
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Minneslund