Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, LOVÖ PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. LOVÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2005-1767

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOVÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOVÖ PRÄSTGÅRD 2:1

LOVÖ PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Lovös ursprungliga kyrka uppfördes möjligen under 1170-talet och var betydligt mindre än den nuvarande. Till den ursprungliga kyrkan hörde det ännu bevarade tornet samt halva det nuvarande långhuset. Den ursprungliga kyrkan hade stora likheter med Eds kyrka som var en s k absidsal med absiden direkt kopplad till långhuset. Mycket tyder på att även Lovö kyrka ursprungligen hade denna ovanliga planform.
Under folkungatiden, vid 1200-talets slut, förlängdes det befintliga långhuset åt öster fram till det nuvarande koret. Sannolikt anlades tre höga och smala fönster mot ...

Läs mer i eget fönster

Lovös ursprungliga kyrka uppfördes möjligen under 1170-talet och var betydligt mindre än den nuvarande. Till den ursprungliga kyrkan hörde det ännu bevarade tornet samt halva det nuvarande långhuset. Den ursprungliga kyrkan hade stora likheter med Eds kyrka som var en s k absidsal med absiden direkt kopplad till långhuset. Mycket tyder på att även Lovö kyrka ursprungligen hade denna ovanliga planform.

Under folkungatiden, vid 1200-talets slut, förlängdes det befintliga långhuset åt öster fram till det nuvarande koret. Sannolikt anlades tre höga och smala fönster mot söder i samband med utvidgningen. Vid samma tid uppfördes sakris...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1179 Nybyggnad
Möjligen uppförs kyrkan. Den medeltida dopfuntens fot tillverkas.
År 1769 - 1769 Nyanläggning
Gravmonumentet över Olof von Dalin och Samuel Klingenstierna invigs. Det bekostades av drottning Lovisa Ulrika och uppfördes efter ritningar av Jean Eric Rehn.
År 1951 - 1951 Nybyggnad
Nytt bårhus uppförs efter förslag av arkitekten Olov Grundell. I samband med att bårhuset uppförs rivs en träbyggnad från 1785 som tidigare fungerat som bårhus.