Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, HILLESHÖGBY 13:1 HILLESHÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2004-1397

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLESHÖGS KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HILLESHÖGBY 13:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Hilleshögs kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel med långhus, kor, absid samt torn i väster. Absiden var täckt av ett hjälmvalv av gråstensflis medan takstolen i kor och långhus troligen var öppen. Under 1200-talet täcktes kor och långhus av ett plant innertak. Under samma århundrade försågs tornrummet i väster med ett tunnvalv av tegel och öppnades mot långhuset med en hög båge. Invändigt försågs kyrkan med kalkmålningar. Hilleshögs kyrka hör med sitt västtorn till en tidig romansk kyrkotyp som i Uppland har sin utgångspunkt i S:t Pers kyrka i Sigtuna.
...

Läs mer i eget fönster

Hilleshögs kyrka uppfördes under 1100-talets tredje fjärdedel med långhus, kor, absid samt torn i väster. Absiden var täckt av ett hjälmvalv av gråstensflis medan takstolen i kor och långhus troligen var öppen. Under 1200-talet täcktes kor och långhus av ett plant innertak. Under samma århundrade försågs tornrummet i väster med ett tunnvalv av tegel och öppnades mot långhuset med en hög båge. Invändigt utsmyckades kyrkan med kalkmålningar. Hilleshögs kyrka hör med sitt västtorn till en tidig romansk kyrkotyp som i Uppland har sin utgångspunkt i S:t Pers kyrka i Sigtuna.

Vid 1300-talets slut eller 1400-talets början tillkom sakris...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Hilleshögs kyrka uppförs som en romansk gråstenskyrka med torn i väster, långhus och kor med absid i öster.
År 1690 - 1699 Nybyggnad
Klockstapen omtalas för första gången.
År 1699 - 1699 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Första gången kyrkogårdens gråstenskallmur omtalas. En stiglucka uppförs.
År 1700 - 1799 Utvidgning - Begravningsplats
Flera utvidgningar av kyrkogården.
År 1785 - 1786 Rivning
Klockstapeln rivs. Tornreparation. Ombyggnad av tornspiran. Nuvarande huv uppförs. Klockorna flyttas till tornet. Nuvarande ljudgluggar tillkommer.
År 1800 - 1899 Utvidgning - Begravningsplats
Flera utvidgningar av kyrkogården. Reparationer av muren, plantering, röjning m m. Fönster ändras.
År 1927 - 1927 Rivning
Stigluckan rivs.
År 1953 - 1953 Nybyggnad
Bårhus efter ritningar av Bernhard Schill

Bernhard Schill (Arkitekt)