Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, ARNÖN 12:175 HÖLICKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hölicks kapell exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖLICKS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

ARNÖN 12:175

Historik

Hölick kapell är placerat invid ett gammalt fiskeläge på Hornslandet. Landskapet prägals av berghällar och låg växtlighet.

Det är en liten träbyggnad med sadeltak täckt av lertegel. Fasaderna är klädda med rödmålad träpanel. Långhuset har vitmålade, spröjsade fönster med fönsterluckor. En klockstapel i trä är uppställd vid sidan av vapenhuset.

Interiören är enkel och ljus. Både väggar och innertak är klädda med vita fiberplattor. Golvet är av trä. Mittpartiet har högre takhöjd, och över mittgången hänger ett votivskepp.

Altartavlan är målad av Gösta Bohm.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stock...

Läs mer i eget fönster

Hölicks kapell är det näst yngsta av Hudiksvallsskärgårdens fiskarkapell, uppfört 1931 efter ritningar av arkitekt Rolf Engströmer. Byggnadens exteriör är i princip helt oförändrad sedan den uppfördes som en rektangulär sal med vidbyggt, lägre och smalare, vapenhus mot väster.

År 1928 - 1928 Nyanläggning
Komministern och v. pastorn Adolf Murray i Hudiksvall tar initiativ till byggandet av ett kapell i Hölick.
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Ytterligare information finns i rapporten Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland, sammanställning och redovisning av Fiskarkapellprojektet, etapp 1. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:09 Se vidare under dokument