Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, KRÅKÖN 1:3 KRÅKÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråkö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

KRÅKÖN 1:3

Historik

Text saknas för närvarande

Det var den inflytelserike och mångkunnige hudiksvallsprosten J. O. Broman som i mitten av 1730-talet tog initiativet till byggandet av ett kapell för de fiskare och de sjöfarare som periodvis vistades på och intill Kråkön. Efter att ha nekats att ta virke på öarna lät prosten år 1736 timra upp ett kapell på prästgården i Hudiksvall, vilket senare transporterades ut och monteras upp på Kråkön. Kapellet har behållit sin grundstruktur sedan denna tid och genomgått få förändringar både till exteriör som interiör.

År 1735 - 1735 Nyanläggning
Prosten Olof Broman, som tar initiativ till byggandet av ett kapell på Kråkön, får kungligt tillstånd av Rådkammaren att genomföra projektet. Kapellet byggs enligt Broman både för de många som ”ligga i fiske på thenna ön” som på de närbelägna öarna Drakön och Innerstön, men även för de många sjöfarare som ankrar vid dessa öar.
År 1736 - 1736 Nybyggnad
Kapellet som byggs helt på prosten Bromans bekostnad, timras upp på prästgården i Hudiksvall och forslas sedan ut till Kråkön för uppmontering. Byggnaden utgörs av en rektangulär träbyggnad med sadeltak. En stapelklocka anskaffas. En prästkammare uppförs enligt uppgift vid samma tid som kapellet.
År 2001 - 2001 Ändring
Renovering av prästkammarens fönster. Arbetet omfattar utbyte av två glasrutor, omkittning av samtliga rutor, målning av bågar och karmar med linoljefärg.
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Ytterligare information finns i rapporten Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland, sammanställning och redovisning av Fiskarkapellprojektet, etapp 1. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:09 Se vidare under dokument