Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KVARSEBO 5:2 KVARSEBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916712

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARSEBO KYRKA (akt.), KVARSEBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KVARSEBO 5:2

Historik

På en avmätningskarta från 1769 redovisas dåvarande kyrkogårdens utbredning vid
Kristine kapell, som i stort är den samma som platsens markering på ekonomiska
kartans blad, 096 09 Kvarsebo, från 1980.

Kvarsebo nuvarande kyrka och kyrkogård ligger någon kilometer längre inåt landet än
Kristine kapell. Kyrkan ligger i nordväst till sydöstlig riktning. När kyrkan togs i bruk
första gången på julottan år 1808, hade Kristine kapell sålts och flyttats från platsen
tillsammans med gravstenarna. Idag finns några rester från murarna kvar vid platsen för
den äldre kyrkogården. Enligt Ridderstad skall dock platsen ha använts för gravs...

Läs mer i eget fönster