Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖDESTUGU 4:16 ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestugukkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖDESTUGU 4:16

Historik

Text saknas för närvarande

Ödestugu kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Föga
är känt om kyrkogårdens äldre historia. Vid kan dock anta att den
nuvarande kyrkogårdsmuren tillkom i samband med entrépartiet
vars grind bär årtalet 1823. Vid 1900-talets början utgjordes ytan
söder om kyrkan av en parkmiljö i tysk romantisk stil med slingrande
grusgångar mellan njurformiga rabatter med planteringar av
diverse prydnadsbuskar, bl.a. hägg och jasmin enligt uppgift från
1949. Detta arrangemang kan knappast ha varit äldre än det sena
1800-talet, eventuellt att koppla samman med kyrkans renovering
1905. Sannolikt är kyrkogårdens trädrad även plantera...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Anläggning samtidigt med kyrkan.
År 1823 - 2003 Ändring
För specifika ändringar, se pdf.