Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, SKÄRSTAD 3:31 SKÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärstadkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÄRSTAD 3:31

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den relativt stora nyklassicistiska kyrkan, byggd för 800 personer, ligger i sluttningen ovanför samhället. På kyrkogården ståtliga gravmonument bl.a. för ätten Hamilton. Länsbyggmästare Johan Holmberg stod för bygget 1817-19 efter egna ritningar, överarbetade 1817 av Samuel Enander på ÖIÄ. 1805 hade man beslutat bygga till den medeltida kyrkan, men då församlingen växte och kyrkan förföll gick man in för nybygge 1816. Den invigdes 1827 av biskop Esaias Tegnér. Kyrkan är till det yttre så gott som oförändrad, i det inre delvis omgestaltad vid renoveringar 1927 och 1972.

PLAN OCH MATERIAL - R...

Läs mer i eget fönster

Skärstads kyrkogård har medeltida ursprung då den första kyrkan
på platsen uppfördes på 1200-talet. Inga närmare uppgifter finns
om denna kyrka förutom att den revs någon gång under 1400-talet
då en ny kyrka uppfördes. Det är osäkert exakt när men uppgifter
finns om att kyrkan målades 1480. Denna kyrka låg på samma
plats som den nuvarande men i rakare öst-västlig utsträckning.
Kyrkogården var förmodligen vid den här tiden en rektangulär plan
runt själva kyrkobyggnaden. En klockstapel uppfördes i närheten
av kyrkan men inga uppgifter finns om när detta skedde. Det är
först 1811 som klockstapeln nämns och då i sammanhanget at...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Den första kyrkan byggdes på platsen.
År 1200 - 2004 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Melker Fredbrant (Trädgårdsarkitekt)

Ture Holgersson (Trädgårdsarkitekt)