Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSNÄS 6:1 JÄRSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järsnäskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSNÄS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSNÄS 6:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. Om kyrkogårdens
äldre historia är föga eller inget känt. På en storskifteskarta
från 1770 kan man avläsa kyrkogårdens gamla utsträckning, den
hade då en nästan trapetsoid form, där kyrkan upptog nästan hela
södra delen. Före om- och tillbyggnaden av kyrkan 1906 stod en
klockstapel väster om tvärskeppet. I 1829 års inventering nämns
att kyrkogården omges av en stenmur och att ”på kyrkogården
fi nnas blott några få mindre väl huggna grafstenar uppresta utan
inscription”. Som syns på fotografi er från före 1906 är gravarna
endast markerade med låga kullar och kyrkogården liknar...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1700 - 2008 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Bröderna Karlberg (Okänd)

Ragnar Rudenstam (Okänd)