Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BORG 14:10 BORGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Borgs kyrka, 77

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGS KYRKOGÅRD (akt.), BORGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORG 14:10

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORRKÖPINGS BORG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1077, 1900: 2170, 1995: 9512

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Löt införlivad 1803 (beslut 1783). Vrinnevi utbruten ur Norrköpings Borg, Norrköpings Sankt Johannes och Tingstad 1991.

LÄGE OCH OMGIVNING - Borgs medeltidskyrka var belägen strax öster om Borgs herrgård i sätesgårdens trädgård. Den nuvarande kyrkan ligger på en svag höjd i det mycket fornlämningsrika sprickdalslandskapet strax söder om Norrköping, lokaliserad hit i början av 1800-talet i samband med sammanslagningen av Borgs och Löts socknar. Den ligger tillsammans med församlingshem ...

Läs mer i eget fönster

lite mer historik

Kyrkogårdens historik
Hur den ursprungliga kyrkogården sett ut från när kyrkan uppfördes 1801-03 är okänt. Kyrkan
ligger långt upp på den norra sidan vilket är en tradition från medeltiden. De flesta av
gravvårdarna ligger på den södra sidan av kyrkan. Det äldre flygfotot nedan från 1935 visar
att det tidigare har funnits grusade gravar i det som idag benämns som kv. 2. Dessa finns idag
inte längre kvar. Vidare har en grusgång som går genom detta kvarter tagits bort och ersatts av
gräsmatta. Trädkransen på den östra sidan har tagits bort och har inte återplanterats. Längs de
höga träden i mitten verkar det ha funnits en omgär...

Läs mer i eget fönster