Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, VÄSTRA HUSBY 6:1 VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Husby, 1097

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA HUSBY 6:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA HUSBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 894, 1900: 1051, 1995: 1324

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Ligger 10 km söder om Norrköping, väl synlig i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet nära Göta kanal. Kyrkan och de kyrkligt anknutna byggnaderna, komministergård, prästgård med pastorsexpedition och ekonomibyggnader ligger lite avsides från övrig bebyggelse - ett gammalt sockencentrum med skola. På kyrkogården finns ett gravkapell.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, vars östra d...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.

På en karta över Västra Husbys socken från 1650 redovisas kyrkan men omkringliggande
mark har ingen markering, kyrkogårdens utbredning markeras ej. På Häradsekonomiska
kartan 1868-1877 redovisas kyrkogårdens utbredning som en oregelbunden rektangel, kyrkan
ligger på kyrkogårdens norra del. Dagens utformning fick alltså inte kyrkogården förrän efter
1877.

Ett fotografi från 1938 visar att kyrkogården från...

Läs mer i eget fönster