Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1 SKÖNBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skönberga kyrka, 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNBERGA KYRKA (akt.), SKÖNBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SKÖNBERGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1211, 1900: 1173, 1995: 1978

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i ett sprickdalslandskap med god utblick. Miljön, som klassats som riksintresse, har med tiden blivit semiurban och består av prästgårdar, kaplansgård, klockstapel, kyrkstallar, församlingshem och daghem alldeles i utkanten av Söderköping. Riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkans mursträckningar är något skevt utlagda och består av ett rektangulärt långhus, ett smalare rakslutet kor i öster, en sakristia i norr...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Kyrkogården breder ut sig i söder och har under senare tid fått en utvidgning åt sydöst.
Den omges av en gräsbevuxen gråstensmur i väster och norr samt en häck i söder.
Murens kärna är från medeltiden. Huvudingången som ligger i väster har en svart
smidesgrind från 1800-talet. De kvadratiska, vitputsade grindstolparna med
pyramidformad plåtavtäckning ritades av byggnadsingenjör Planander i samband med
en exteriör renovering av kyrkan 1969. Det finns ytterligare en ingång i väster samt en i
norr. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel av okänd ålder, dock omnämnd 1765. Den
har en faluröd panelinklädnad, ...

Läs mer i eget fönster