Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SANKT ANNA KYRKA 1:1 SANKT ANNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Anna nya kyrka, 96

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANNA KYRKOGÅRD (akt.), SANKT ANNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT ANNA KYRKA 1:1

Historik


FÖRSAMLING 1995 - SANKT ANNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1566, 1900: 1987, 1995: 772

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Nya kyrkan ligger naturskönt, lite undanskymd i en sidodal, ca 200 m söder om den gamla kyrkan. Tomten skänktes av greve Göran Gyllenstierna på Torönsborg. På den nya kyrkogården finns flera gravkapell och kyrkan är i övrigt omgiven av pastorsexpedition, kyrkstallar, skola, servicehus och församlingshem. Prästgården vid Korsnäs. De båda kyrkorna ligger 2 mil sydost om Söderköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: SANKT ANNA KYRKA...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.

Sankt Anna nya kyrka föregicks av ett kapell som ligger vid Kappelviken en knapp kilometer
norr om Sankt Anna nya kyrka. Under tidig medeltid hade platsen betydelse som
ledungshamn, det vill säga hamn för krigsväsendet till sjöss. I ringmuren som omgärdar
kyrkan skall det tidigare ha ingått två byggnader, muren var också försedd med järnringar så
att båtar kunde förtöjas vid platsen. Ursprungligen var kapel...

Läs mer i eget fönster