Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Mogata kyrka, 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOGATA KYRKOGÅRD (akt.), MOGATA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENGÅRDEN 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MOGATA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 926, 1900: 1306, 1995: 1031

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Börrum utbrutet 1718.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger sju km sydost om Söderköping i ett flackt parti av sprickdalslandskapet omgiven av en modern miljö bestående av ett litet villasamhälle kring ett vägskäl med affär, skola, pastorsexpedition och sockenstuga (f.d. tingshus). Socknen är rik på fornlämningar, bl.a. en kastalruin. Prästgård vid Djursnäs nära Slätbaken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Vid restaurering 1961-1963 påträffades murar efter den till största delen ri...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets webbsida.

Den första kända kyrkan på platsen uppfördes förmodligen under tidig medeltid. Landsvägen
Söderköping – Stegeborg som nu passerar norr om kyrkan har ursprungligen gått över
tingsplatsen, mellan tingshus och kyrka. Vägen har också tidigare varit en del av Eriksgatan.
Söder om kyrkan ligger Mogata tingsplats. Enligt Broocman var Hammarkinds tingsplats
ursprungligen belägen vid Ljunga i Skönberga socken, sena...

Läs mer i eget fönster