Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HOV 19:1 HOVS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

HOVS KYRKA, 2004-03-16, 34558

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKOGÅRD (akt.), HOVS KYRKA (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 19:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HOV

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 648, 1900: 790, 1995: 208

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl ca 10 km söder om Vadstena på en mycket markerad moränhöjd. Vägskälet har utgjort ett tidigare sockencentrum med handelsbod och flera större jordbruksfastigheter, bl a Hovgården (kungsgård). På kyrkogården finns ett bårhus. Nära kyrkan ligger församlingshemmet (f.d. skola). Prästgården ligger 1 km nordost om Hovs by. Hov ingår som en väsentlig del av den riksintressanta kulturmiljön runt Tåkern. Hov är landets främsta fyndort av tidiga gravvårdar av ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Storskifteskartan från 1764 visar att den medeltida kyrkogårdens planform hade sju
hörn och var mer utvidgad i norr. Storskifteskartan från 1788 visar på en förändring av
kyrkogården, en förändring till den form den har idag med fyra hörn och som i öster går
parallellt med landsvägen.
Gravkoret anlades 1802 för kyrkoherden Grevellius, som avled 1801. Flertalet barn är
begravda i koret. Idag används det som r...

Läs mer i eget fönster