Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, BJÖRSÄTER 1:6 BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Björsäters kyrka, 29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRSÄTERS KYRKA (akt.), BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRSÄTER 1:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BJÖRSÄTER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1014, 1900: 1425, 1995: 849

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km norr om Åtvidaberg i en tämligen trång sprickdal, högt över bebyggelsen i Björsäters f.d. järnvägssamhälle med både äldre och modern bebyggelse. På kyrkogården finns ett bårhus i form av en jordkällare (byggt 1942). Runt kyrkan återfinns ett modernt församlingshem, skola samt servicehus, f.d. ålderdomshem. Prästgården ligger några hundra meter sydost om kyrkan. Den utgör ett mycket välbevarat inslag i bebyggelsebilden med huvudbyggnad, flyglar och tionde...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida. En annan viktig källa är Åke Nisbeths bok från
1963 som behandlar kyrkorna i Grebo, Björsäter och Värna. Nisbeth redovisar bland
annat alla arkivhandlingar i kyrkans ägo som rör kyrkogårdens utveckling fram till
1963.

Det kan antas att kyrkogården sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Inga spår efter äldre förhållanden i form av äldre gravstenar eller dylikt har emellertid
bevarats.

Om ...

Läs mer i eget fönster