Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, NY STOM 1:2 NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV Ny 140

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NY KYRKA (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NY STOM 1:2

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1121, 1900: 1532, 1995: 852

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett synligt läge långt ute på en udde i Nysockensjön nordväst om Arvika i västra Värmland. Den nuvarande stenkyrkan från 1880-talet föregicks av en medeltida träkyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida träkyrka, vilken på grundval av en bevarad madonnaskulptur, åtminstone torde ha funnits under 1300-talet. I medeltida handlingar nämns kyrkan dock först på 1400-talet. Kyrkobyggnaden har beskrivits av Djurklou och Hammarin. Enligt uppgifter från dessa förlängdes den...

Läs mer i eget fönster
År 2007 - 2008 Ändring
Omläggning kyrkogårdsmur.
År 2012 - 2013 Nybyggnad
Uppförande av lapidarium intill kyrkogården vid Ny kyrka samt konservering av skiffergravvårdar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stenkonservering Väst (Konservator)

År 2012 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)