Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 326.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GUNNARSKOGS STOM 1:227

GUNNARSKOGS STOM 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - GUNNARSKOG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3503, 1900: 5192, 1995: 2235

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. År 1850 utbröts kapellförsamlingen Bogen.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gunnarskog är beläget i västra Värmland, norr om Arvika, vid det smala sund som förbinder sjöarna Bergsjön och Gunnern. Den nuvarande stenkyrkan, vilken efterträdde en äldre träkyrka, härrör i sin nuvarande skepnad huvudsakligen från 1700-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kyrka av trä torde ha funnits här under medeltiden. Denna, eller möjligen en efterträdare, om- och tillbyggdes 1684. Riven.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II:...

Läs mer i eget fönster
År 2013 - 2013 Ändring - Inhägnad, mur
Renovering av kyrkogårdsmur: Mur mot väg - nedmontering, dränering och återuppbyggnad. Stödmurar kv. E och F - justering.