Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, NORRALA PRÄSTBOL 2:1 NORRALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrala kyrka prästgård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRALA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRALA PRÄSTBOL 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

När Norrala kyrka började byggas 1808 hade den medeltida föregångaren rivits i allt utom nedre delen av östra tornet. Detta förblev stående och omvandlades till sakristia då den nya kyrkan byggdes. Efter att ha blivit färdigbyggd och inredd kunde kyrkan invigas 1816 och ett par år senare utrustas med en läktarorgel. 1862 byggdes orgelläktaren om och ytterligare några årtionden senare genomfördes den första stora renoveringen, 1902-03. Denna renovering innebar stora förändringar invändigt samt att ett pannrum byggdes mitt på långhusets norra fasad. Därefter har kyrkan renoverats mer omfattande på 1930- och 1970-talet, båda gångerna m...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Norrala kyrka byggs med torn i väster, långhus och kor i öster.
År 1749 - 1749 Nybyggnad
Ett bårhus uppförs på östra sidan av kyrkogården.
År 1807 - 1807 Brand
Kyrkan eldhärjas och rivs till största del därefter, endast den nedre delen av tornet i öster sparas för att utgöra murar i den nya sakristian. Ritningar till en ny kyrka utarbetas av länsbyggmästare J C Loëll. Dessa omarbetas i detaljutformningen av F M Piper vid Överintendentämbetet medan planlösningen förblir densamma.

Fredrik Magnus Piper (Arkitekt)

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1808 - 1810 Nybyggnad
Norrala nya kyrka byggs. Bl.a. tunnvälvs kyrkorummet och inreds i en nyantik stil med altarpredikstol i koret.
År 1829 - 1829 Nybyggnad
Gravbyggnaden på kyrkogårdens sydöstra del över biskop Staffan, ”Staffans stupa” uppförs på samma plats som tidigare gravbyggnader i trä.
År 1856 - 1856 Ändring
”Staffans stupa” byggs om och får sin nuvarande utformning.
År 1870 - 1872 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1937 - 1938 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1938 - 1938 Nybyggnad
En likkällare uppförs på den åt norr utvidgade kyrkogården.
År 1968 - 1968 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt nordost efter förslag av arkitekt S I Lind. Kyrkan fasadrenoveras med dåligt resultat och putsavfall inom ett fåtal år.

S. I. Lind (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs på kyrkogården nordost om kyrkan.
År 1996 - 1996 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster och nordost.