Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, ÖVERBYN 4:30 HÖGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3933-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖVERBYN 4:30

Historik

Text saknas för närvarande

Det angivna byggåret för Högbo kyrka är 1777 trots att byggnaden till vissa delar utgörs av ett äldre, flyttat kapell. Kyrkan uppfördes som nuvarande långhus och kor med sakristian förlagd till korets norra vägg. Kyrksalen hade platt innertak och två slutna bänkkvarter men saknade läktare. Fasaderna var rödfärgade. När klockstapeln tjänat ut vid början av 1820-talet påbyg¬gdes kyrkan med ett torn. Därefter dröjde det till mitten av 1850-talet innan nästa stora för¬ändring. Vid denna tidpunkt fick kyrksalen sitt nuvarande tunnvalv och läktare. Ett tjugotal år senare målades fasaderna vita, vilken sedan dess varit kyrkans färg. Åren 1...

Läs mer i eget fönster
År 1777 - 1777 Nybyggnad
Kapellet i Västanbyn flyttas, byggs om och byggs ut på nuvarande plats i Högbo. Klockstapeln flyttas samtidigt.
År 1838 - 1838 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1865 - 1865 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1876 - 1876 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr och öster.
År 1906 - 1906 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder.
År 1931 - 1931 Nybyggnad
Ett bårhus byggs på kyrkogården efter ritningar av ingenjör J Larsson, Sandviken.
År 1967 - 1967 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdens norra del läggs om.
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården.