Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, RAMSJÖ 3:7 RAMSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4034-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAMSJÖ 3:7

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan ritades år 1834 av arkitekten S. Enander, som upprättade ritningar till ett stort antal kyrkobyggnader under Karl-Johantiden i Sverige, i tidstypisk nyklassiserande stil. Ursprungligen, när kyrkan byggdes 1837, uppfördes den utan vapenhus med ett torn i öster med sakristia i bottenvåningen. Detta torn togs emellertid ned vid en omdaning av kyrkan år 1878 och ersattes av det nuvarande tornet i byggnadens västra del. Det gamla tornets bottenvåning behölls dock som sakristia.

År 1837 - 1837 Nyanläggning
Kyrkobyggnaden uppförs med torn i öster efter ritningar av S. Enander upprättade 1834.

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1838 - 1838 Invigning
Den äldsta kyrkogården vid kyrkan invigs.
År 1870 - 1871 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgas.
År 1884 - 1884 Nyanläggning - Begravningsplats
En ny kyrkogård, Skogskyrkogården, anläggs cirka 500 meter nordost om kyrkan.
År 1973 - 1974 Nybyggnad
Nytt bårhus efter ritning av B. Lannås, Ljusdal.
År 1984 - 1984 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot öster. Ceremoniplats invigs sydost om kyrkobyggnaden. Målning av tak.
År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund i form av orörd skogsmark anläggs öster om kyrkan.
År 1999 - 1999 Ändring
Installation av bergvärmeanläggning.