Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, PRÄSTGÅRDEN 4:1 LJUSDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4049-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSDALS KYRKA (akt.), LJUSDALS KYRKA OCH SANKT OLOFS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTGÅRDEN 4:1

Historik

Text saknas för närvarande

Under 1100- eller 1200-talet uppfördes sannolikt Ljusdals första kyrka, en stenbyggnad av romansk modell med långhus och smalare samt lägre kor. En muntlig tradition gör gällande att det även funnits en kyrka i byn Nyåker, öster om Ljusdal, före reformationen, men när denna kan ha uppförts är ej känt. Under senmedeltiden förlängdes kyrkobyggnaden i Vi till en rektangulär salskyrka och försågs med två valv samt två utbyggnader på södra sidan. År 1753 eldhärjades kyrkobyggnadens tak varvid stenvalven skadades, medan byggnaden i övrigt klarade sig. Då den brandskadade kyrkan redan tidigare ansetts för liten, uppfördes nu den nuvarande ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning
Första kyrkobyggnaden (?) uppförs i sten med yttermåtten 16,5 x 12,6 meter.
År 1791 - 1791 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster.
År 1834 - 1834 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1864 - 1864 Utvidgning - Begravningsplats
Omfattande utvidgning av kyrkogården.
År 1902 - 1907 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster och söder genom stora utfyllnader.
År 1925 - 1925 Ändring - Begravningsplats
Omdaning av kyrkogården. Ny bogårdsmur och stigportar ritade av arkitekt Fredrik Falkenberg. Kapellet, ritat av arkitekt Fredrik Falkenberg, uppförs med oktogonal plan och spåntak.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1930 - 1939 Nyanläggning - Begravningsplats
Norra kyrkogården anläggs efter ritningar av stockholmsarkitekten Sven Markelius 1927.

Sven Markelius (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Utvidgning - Begravningsplats
Gamla kyrkogården utvidgas västerut efter ritningar av arkitekt Sven Ivar Lind.

Sven Ivar Lind (Arkitekt)