Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1 NJUTÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4008-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NJUTÅNGERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan är huvudsakligen murad av gråsten och består av ett rektangulärt långhus med vidbyggd sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Av den äldsta stenkyrkan, uppförd under 1100- eller 1200-talet, är huvuddelen av långhuset bevarad. Från denna tid finns även de ursprungliga takstolarna och taktron kvar i västra delen av långhuset. Vid en ombyggnad under 1400-talet utvidgades koret till samma bredd som långhuset och sannolikt tillfogades även sakristia och vapenhus. Även från denna tid finns takstolar och taktro bevarade. Kyrkans vitputsade murar och spånklädda tak har fortfarande kvar sin medeltida resning. Vapenhusets tak kröns...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Kyrkobyggnaden uppförs. Ännu bevarade murar samt takstolar (1200-tal) finns i nuvarande västra delen av långhuset.
År 1721 - 1721 Nybyggnad
1721? Den befintliga klockstapeln uppföres.
År 1860 - 1869 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren riven. Nytt smidesstaket.
År 1910 - 1910 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad.
År 1940 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad
År 1964 - 1964 Utvidgning - Begravningsplats
1964? Utvidgning av kyrkogården
År 1965 - 1965 Ändring
Församlingshemmet S:t Olofsgården inköpt (urspr. gammalt hemman).
År 1970 - 1979 Ändring
1970-t (1973) Kyrkogården utvidgad. Gamla gravkapellet ersatt av nytt. Sockenstugan riven. Kyrkstallarna rivna?
År 1988 - 1988 Nyanläggning - Minneslund
1988? Inrättande av minneslund på kyrkogården.