Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, VALBO KYRKA 1:1 VALBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3934-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALBO KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den enskeppiga kyrkan i Valbo, troligen med ursprung i sent 1100-tal, fick sina stjärnvalv på 1400-talet och byggdes ut med ytterligare en travé samt ett torn på 1700-talet. Den sistnämnda tillbyggnaden resulterade i den kyrka som står än idag. Senare ombyggnader har främst för¬ändrat interiören vilken numera uppvisar en frisk blandning av historiska tillägg.

År 1170 - 1199 Nyanläggning
En absidkyrka av gråsten uppförs på platsen.
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Den äldre kyrkan rivs troligen i det närmaste helt och ersätts av en större med två travéer i långhuset samt ett rakt avslutat kor.
År 1800 - 1800 Nybyggnad
Det äldre Söderhjelmska gravkoret byggs på kyrkogården.
År 1811 - 1811 Brand
Sockenstugan på kyrkogården brinner ner.
År 1813 - 1813 Rivning
Södra bogårdsporten (stiglucka) rivs.
År 1814 - 1814 Nybyggnad
En ny sockenstuga byggs på platsen för den föregående.
År 1817 - 1817 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1824 - 1824 Nybyggnad
Det Nordinska gravkoret byggs på kyrkogården.
År 1889 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1913 - 1913 Nybyggnad
Det yngre Söderhjelmska gravkoret byggs på kyrkogården.
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
En omfattande utvidgning av kyrkogården åt norr medför att dess totala storlek nästan fördubblas.
År 1982 - 1982 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på kyrkogården efter trädgårdsarkitekt Sten Fasths ritningar.

Sten Fasth (Trädgårdsarkitekt)