Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HILLE 18:1 HILLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3930-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HILLE 18:1

Historik

Text saknas för närvarande

Hille kyrka uppfördes år 1858-62 efter ritningar av P.A. Nyström i nyklassicistisk stil och ersatte den medeltida kyrkan på samma plats. Platsen för Hille kyrka har kontinuitet sedan medeltiden och i kyrkomiljön finns rester av ett sockencentrum bevarade. Kyrkans exteriör har bevarats med små förändringar sedan byggnadstiden.

År 1826 - 1826 Kulturhistorisk inventering
En avbildning från år 1826 visar att kyrkogården omgärdas av en hög murad bogårdsmur med trätak och en stiglucka med överbyggnad framför den medeltida kyrkans vapenhus.
År 1851 - 1851 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder till dubbel storlek och stigporten rivs.
År 1858 - 1862 Nybyggnad
Hille kyrka uppförs av arkitekt P.A. Nyström och under ledning av byggmästare J. Norrin, Norrala. Kyrkan ersätter den medeltida kyrkan strax söder om nybygget.

P A Nyström (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården norrut. En del av den gamla bogårdsmuren rivs och ersätts med en rad med lönnar som skiljer den gamla delen från den nya.
År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och området väster om Hillevägen tas i anspråk. Kyrkstallarna på västra kyrkogården flyttas ett stycke nordväst utanför kyrkogården.
År 1924 - 1925 Nybyggnad
Ett gravkapell uppförs på västra kyrkogården. Byggnaden uppförs efter ritningar av arkitekt G. Holmdahl.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1935 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Efter 1935, grinden på västra kyrkogårdens norra sida tas upp i bogårdsmuren.
År 1946 - 1946 Utvidgning - Begravningsplats
Västra kyrkogården utvidgas åt söder samt väster om gravkapellet.
År 1948 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Efter 1948, muröppningen vid kyrkans västentré anordnas med korsprydda plintar.
År 1949 - 1949 Nybyggnad
Ett förrådshus uppförs på västra kyrkogården.
År 1978 - 1978 Utvidgning - Begravningsplats
Västra kyrkogården utvidgas ytterligare åt söder samt västerut, mot järnvägen.