Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, STRÖMSBRO 34:1 STRÖMSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3941-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMSBRO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STRÖMSBRO 34:1

Historik

Text saknas för närvarande

Strömsbro kyrka ligger i stadsdelen med samma namn ett par kilometer utanför Gävle centrum och ingår i riksintresse för kulturminnesvården, Gävle stad (K801). Stadsdelen är kulturhistoriskt intressant med bebyggelse från 1700-talet då en industriverksamhet började byggas upp. Kyrkans nuvarande utseende skiljer sig mycket från år 1899 då arkitekt E. A. Hedins nygotiska skapelse var nybyggd. År 1939 skedde en omfattande ombyggnation efter stadsarkitekt S.H. Wranér, då de putsade och rikt utsmyckade fasaderna ersattes av en träpanel och de dekorativa stilelementen reducerades.

År 1899 - 1899 Nyanläggning
Kyrkan uppförs i nygotisk stil efter ritningar av stadsarkitekt E A Hedin. Den ursprungliga tanken var att byggnaden skulle vara en provisorisk kyrkobyggnad och att den även skulle kunna användas som skola. Byggnaden uppförs i timmer som reveteras utvändigt och avfärgas. Långhuset är rektangulärt med torn i väster och taken förses med gråmålad plåt. Sakristian inryms i en avbalkning vänster om altaret. På högra sidan anordnas ett förvaringsutrymme. Invändigt är väggarna klädda med pärlspont och målad i vitt och grågrönt. Golven är av trä. Fönstren förses med färgat glas och en glasmålning i det tredelade korfönstret med texten ”Ära vare Gud i höjden”. Altarringen och orgelfasaden målas i vitt och guld. Den öppna bänkinredningen målas i ekimiterande färg.

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)