Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1 SEGERSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3964-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Segersta fick sin första stenkyrka i början av 1200-talet, byggd på samma plats som den nuvarande. Som i så många andra fall var det en liten kyrka som med tiden utvidgades och försågs med valv och målningar. När den tilltagande befolkningen under 1700-talet inte längre rymdes i den medeltida kyrkan började diskussionerna om en ny- eller ombyggnad ta form. Frågan tog dock lång tid att lösa och först 1804 togs det slutgiltiga beskedet. Ritningarna till Segerstas nya kyrka upprättades av den då unge, framstående och senare mycket produktive arkitekten Fredrik Blom i Stockholm. Kyrkobygget behövde inte ta hänsyn till äldre murrester ut...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
Den första stenkyrkan byggs i Segersta.
År 1643 - 1643 Nybyggnad
En ny klockstapel uppförs nära väster om kyrkan.
År 1804 - 1811 Nybyggnad
Förslag till ny kyrka presenteras av Kungliga Överintendentämbetet efter arkitekt Fredrik Bloms ritningar. Byggstarten dröjer men slutligen uppförs väggarna av gråsten med omfattningar av tegel, taket kläs med spån och lanterninen samt portarna avtäcks med kopparplåt. Predikstolen flyttas från den gamla kyrkan till den nya. Klockstapeln rivs. Ansvarig byggmästare är Anders Caspolin från Hudiksvall.

Anders Caspolin (Byggmästare)

Fredrik Blom (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1921 - 1921 Nyanläggning - Begravningsplats
Den nya begravningsplatsen ”Backåkern”, ca 200 meter från kyrkan invigs.
År 1993 - 1994 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs på gamla kyrkogården efter arkitekt Lennart Lundqvists förslag.

Lennart Lundqvist (Arkitekt)