Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3992-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RENGSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10

Historik

Text saknas för närvarande

Rengsjö kyrka byggdes 1795 på den plats den står idag. Det finns sparsamma uppgifter om en medeltida kyrka i Rengsjö på samma plats som kyrkogården. Kyrkan var murad och bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster. Vapenhuset var uppfört mitt på långhusets västra fasad och sakristian i anslutning till korets nordvägg. När befolkningen och antalet kyrkobesökare ökade blev medeltidskyrkan för liten. Efter ett försök med utbyggnad av läktarna beslutades att i stället bygga en ny kyrka.

Den gamla kyrkan revs och stenmaterialet återanvändes till byggandet av den nya kyrkan. Originalritningen är från 1...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Uppgifter om en kyrkobyggnad på nuvarande kyrkogården med långhus, kor, vapenhus och sakristia.
År 1793 - 1793 Nybyggnad
En ny kyrka planeras att uppföras ett stycke nordväst om den medeltida kyrkplatsen. Ritningar troligen av länsbyggmästare J.C. Loëll men med justering av Överintendentsämbetet. Originalritningen är försvunnen men enligt uppgift är den signerad av Överintendentsämbetet och daterad 1793.

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1795 - 1795 Rivning
Den gamla kyrkan rivs men platsen fortsätter att användas som kyrkogård. Den nya kyrkan byggs ett stycke därifrån och vid nybygget återanvänds stenmaterialet från den gamla. Kyrkan står klar, avviker delvis från originalritningen. Årtalet finns på en inskriftstavla över kyrkans sydingång. Predikstolen och diverse lösa inventarier från den äldre kyrkan placeras i den nya.
År 1890 - 1890 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens storlek fördubblas. Norra bogårdsmuren rivs i och med utvidgningen.
År 1933 - 1933 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öster. Den östra muren rivs men behålls i form av terrassering.
År 1982 - 1982 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder med fler gravkvarter.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anordnas i den del av kyrkogården som utvidgades 1982.