Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, GRÄNGSHAMMAR 1:3 SILVBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

silvberg2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILVBERGS KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRÄNGSHAMMAR 1:3

Historik

Medeltida socken (1627-1868 kapellförsamling). En kyrka har av allt att döma funnits i Silvberg redan under medeltiden. Denna låg på sluttningen mot Silvbergssjön intill östra Silvbergs gamla silvergruva. I samband med att ödekyrkogården iordningställdes 1941 markerades grunden med hällar. Den nya kyrkan uppfördes vid Tunaån på krönet av den s. k. Frukullen vid Grängshammars bruk.

I: Medeltidskyrka av trä. Enligt tillgängliga beskrivningar var fönstren oregelbundet placerade, vilket förmodas vara en följd av en radikal utvidgning och omdaning, möjligen under 1500-talet. Kyrkan såldes på auktion 1854, varefter timret återanvändes f...

Läs mer i eget fönster

Östra Silvberg är en av Sveriges äldsta gruvor, den hade sin storhetstid redan under 1400-talet. Ödekyrkogården vittnar om platsen där det medeltida Sankt Nikolai kapell en gång låg, på sluttningen mot Silvbergssjön intill gamla silvergruvan. I början på 1800-talet blev det medeltida kapellet utdömt, men det brukades ända fram till 1830-talet. Planer på ett nytt ka-pell på platsen försenades och övergavs till slut; kapellbyggnaden såldes och revs därefter 1854. Man valde att i stället uppföra en ny kyrka, någon halvmil väster om gamla kapellet. Kyrkotomten låg i anslutning till det då blomstrande bruket i Grängshammar. Marken hade e...

Läs mer i eget fönster