Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, ORE PRÄSTGÅRD 1:1 ORE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ore2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORE KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ORE PRÄSTGÅRD 1:1

Historik

Medeltida socken. Enligt obekräftad tradition skall den nuvarande kyrkplatsen föregåtts av ett eller flera träkapell på annan plats i socknen. Den första säkert kända kyrkan i Ore, som innefattade medeltida partier, stod dock på den befintliga kyrkans plats.

I: Medeltidskyrkan, som revs 1872, är känd utifrån äldre avbildningar. Byggnadskronologin är dock oviss. En större ombyggnad omtalas i dokument 1570. Den var murad av sten och bestod, fullt utbyggd, av ett rektangulärt långhus med sakristia i norr och vapenhus i söder. År 1595 murades tre valv i kyrkan. Sakristian vidgades 1688. Vid Nils Månsson Mandelgrens besök i kyrkan 1871...

Läs mer i eget fönster

re socken präglas av vida skogar, myrmarker, samt odlingsmarker i anslutning till ett system sjöar. Svedjebruk och fäbodväsende har präglat socknens näringar i århundraden. På 1700- och 1800-talen utvecklades Dalfors och Furudals järnbruk, jämte en rad kalkbrott. Tillkomsten av Järnvägen Orsa - Bollnäs på 1890-talet påskyndade industrialiseringen.

Bygden var befolkad redan under stenåldern men namnet Ohret omnämns första gången i ett dombrev år 1325. Äldsta församlingsbyggnaden lär ha varit ett timrat kapell, uppfört på 1440-talet i byn Arvet.

Troligen i början av 1500-talet uppfördes istället ett kapell i sten, på en udde vi...

Läs mer i eget fönster
År 1500 - 1599 Nybyggnad
Nytt stenkapell uppförs vid Björknäsudden Källor: Ore kyrka, 1972 Ahlberg, 1996
År 1560 - 1599 Ändring
Utvidgning; rektangulärt långhus, 19 x 11 m. Vapenhus och sakristia i söder. Källa: Ahlberg, 1996
År 1607 - 1607 Ändring
Ore bildar egen kyrkoförsamling, avskiljs från Orsa.
År 1607 - 1607 Nyanläggning - Begravningsplats
Första kyrkogården anläggs troligen vid kyrkan. Senare anlades en kyrkogård på Lukohol
År 1870 - 1874 Nybyggnad
Första grundstenen lades den tredje februari 1870. Sedan grunden under vintern 1870 blivit lagd, vilade arbetet till våren 1871, då det återupptogs och fortgick till 1874. Sockeln utfördes av huggen sten och murarna uppfördes av gråsten, med inslag av tagel och kalksten i öppningar och avjämnande skift. Kyrkan togs i bruk den 21/6 1872. Vid kyrkans officiella invigning den 23-24/6 1874 omfattade församlingen 2847 personer Arkitekt Ludwig Hawerman Byggmästare Björk Anders Jonsson Källor: Ore kyrka, 1972 Ahlberg, 1996
År 1872 - 1872 Rivning
Stenkapellets rivs, stenar och annat material återanvänds i nya kyrkobygget
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården på Lukohol ”Ovanför prästgården, mot söder vid vägen till Dalbyn”
År 1973 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgas mot nordväst, med parkering väster om det utvidgade området
År 1979 - 1980 Nybyggnad
Byggnad med multifunktioner uppförs väster om kyrkan, strax utanför kyrkogårdsmuren. Den innehåller; kapell (Mariakapellet), verkstad, förråd, garage, personalrum Contecton arkitekter