Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, KYRKAN 1 SÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säter2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄTERS KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Historik

Församling utbruten ur (Stora) Tuna 1636. Säters stadsförsamling utbruten 1642, men åter införlivad 1952 (Säters församling). Det första kapellet på platsen för nuvarande Säter var ett enkelt kapell i Dalsbyn. Platsen för kapellet är utmärkt med en minnessten. Ny kyrka, benämnd Ceciliakyrkan, påbörjades 1634 på nuvarande Säters plats. Säter erhöll sina stadsprivilegier 1642. Stadsplanen från 1600-talet är fortfarande tämligen oförändrad, med väl bevarad träbebyggelse från 1800-talet. Kyrkan är centralt placerad och utgör tillsammans med skola och sockenstuga en sammanhängande miljö.

I: DALSBY KAPELL var enligt beskrivning av C. G. ...

Läs mer i eget fönster

Säters samhälle tillkom som en följd av bergshanteringen och bruksverksamheten som pågick kring Ljusteråns djupa dalgång. Malm och vattenkraft skapade förutsättningar för utveckling-en av en långvarig industriell verksamhet i området. Mellan 1624 och 1642 fanns även ett myntverk i Säter och orten erhöll sina stadsprivilegier 1642. Säter blev eget pastorat 1636.

Säters nuvarande kyrka har haft två föregångare, men ett första träkapell uppfördes redan un-der medeltiden i Dalsbyn, väster om nuvarande stadskärna, som före 1600-talet utgjorde den dominerande bybildningen i trakten. Dalby lydde under Stora Tuna. Det är dock oklart när ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1699 Nybyggnad
Första träkapell i Säter, vid Dalsbyn. Oklart när byggnaden uppfördes. Ersattes av nytt träkapell i Säter
År 1600 - 1629 Nybyggnad
Första träkapell på nuvarande plats, används fram till 1635
År 1628 - Okänt Tagen ur bruk
Dalsbyns träkapell överges, trol. 1628. Vissa inventarier är bevarade i dagens kyrka. Byggnaden rivs 1667
År 1634 - 1637 Nybyggnad
Första stenkyrka på nuvarande plats, Ceciliakyrkan. Murdelar ingår i nuvarande kyrka
År 1778 - 1779 Rivning
Gamla stenkyrkan rivs till största del. Nuvarande kyrka uppförs. Byggmästare. D. Lundquist