Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, ENBACKA 18:2 GUSTAFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säter1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAFS KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

ENBACKA 18:2

Historik

Kapellag i (Stora) Tuna bildat omkring 1633 (eget pastorat 1777).

I: Det s. k. ENBACKA KAPELL uppfördes sannolikt 1633. Det var uppfört av timmer och hade rektangulär planform med sakristia i norr. En ombyggnad omtalas 1732, men det är inte säkert känt vad denna avsåg. Helt raserad i samband med att den befintliga kyrkan uppfördes.

I: GUSTAFS KYRKA uppfördes 1765-68 av byggmästaren Johan Schulzberg, på mark tillhörig Pehr Enwall i Enbacka. Planformen, som återstår intakt, består av ett tresidigt avslutat långhus, som även innefattar en i öster avdelad sakristia, samt västtorn.

Kyrkan, som är byggd av gråsten, är putsad med vita...

Läs mer i eget fönster

Kring Dalälvens dalgång tillkom redan under medeltid en rad större byar. Kommunikations-leder, bördig mark, vattenkraft och inte minst förekomsten av malm främjade länge samhälls-utvecklingen i området. Gustafs kyrkas historia präglas, liksom många andra kyrkor kring Dal-älven, av dessa förhållanden.

Nuvarande kyrkas föregångare var Enbacka kapell som låg norr om nuvarande kyrka, närmare älven. Kapellet uppfördes troligen 1633 men redan efter drygt ett sekel var byggnaden dels otillräcklig och dels i så pass dåligt skick att frågan om en ny kyrkobyggnad aktualiserades.

Mark för det nya projektet erhölls i Enbacka där man beslö...

Läs mer i eget fönster
År 1765 - 1768 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt och byggmästare J. Schulzberg

Johan Schulzberg (Byggmästare)

År 1867 - 1867 Ändring - Park/Trädgård
Markarbeten på kyrkotomten, planteringar, alléer, järnstaket