Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Smedjebacken kn, KYRKAN 1 NORRBÄRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrbäcke1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBÄRKE KYRKA (akt.)
Dalarna
Smedjebacken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KYRKAN 1

Historik

Kapellförsamling till Söderbärke fram till 1646, därefter eget pastorat. Enligt obekräftad tradition skall ett kapell tidigt funnits på den s. k. Prästudden. Den befintliga kyrkan, som sannolikt innefattar medeltida partier, är dock den första säkert kända. Kyrkan ligger i tämligen flack terräng, nu i Smedjebackens samhälle.

Den murade kyrkan har oregelbunden planform bestående av ett treskeppigt långhus med smalare, rakt avslutat kor i öster (koret har mot öster något konvergerande murar); framför långhusets västgavel finns ett torn och i långhusets nordöstra hörn en sakristia. Sannolikt ingår medeltida partier i den nuvarande ky...

Läs mer i eget fönster

Kring Norrbärke kapell och bondbyn By utvecklade sig med tiden ett samhälle. Platsen var strategisk belägen, där sammanstrålade viktiga lands- och vattenvägar som knöt samman Mä-lardalen med övre Dalarna. På 1790-talet blev Smedjebacken dessutom ändpunkten för Strömsholms kanal. Bygden var även ovanlig rik på gruvor, hyttor och hamrar och var redan under 1600- och 1700-talen ett centrum för svensk järnhantering. År 1646 kunde Norrbärke bilda egen församling och avskiljdes från Söderbärke. I nuvarande Smedjebackens centrum låg Västansjö hytta på ena sidan älven och By hammare på den andra sidan. Dessa båda bil-dade ursprunget till de...

Läs mer i eget fönster
År 1352 - 1352 Nyanläggning
Ett träkapell omnämns på platsen, enligt Ahlberg Ingen kyrka då på Prästudden, enligt Bonnier
År 1400 - 1499 Nyanläggning
Uppförs en mindre stenkyrka på nuvarande plats. Äldsta delen ingår i nuvarande mittskepp
År 1646 - 1646 Ändring
Norrbärke bildar egen församling. Har dock omtalats som socken redan under medeltiden
År 1664 - 1664 Nybyggnad
Den befintliga klockstapeln renoveras
År 1682 - 1685 Nybyggnad
Nybyggnad-Torn Byggm. A. Olofsson. Tornet uppförs, möjligen med Moras spira som förebild. Klockorna flyttas fr. klockstapeln som därefter rivs
År 1909 - 1909 Nybyggnad
Ett gravkapell / bårhus uppförs
År 1976 - 1976 Ändring
Gravkapellet utvidgas med personal- och tekniska utrym-men