Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnosjö kn, ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2 ÅSENHÖGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

åsemhögakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSENHÖGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gnosjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1856-57 och ligger på en vidsträckt, flack kyrkogård nära den plats där föregångaren låg, en träkyrka från 1729. Byggmästare var Peter Pettersson, Tåå, samt i ett skede även byggmästare Sköldberg, vilka följde en ritning från 1852 av Johan Fredrik Åbom, ÖIÄ. Kyrkan invigdes 1861 av biskop Henrik Gustav Hultman. Tidstypiska inslag av nygotisk dekor i den f ö nyklassicistisk exteriören, som är välbevarad. Interiören har förändrats bl a genom målning i korvalvet och för kyrkotypen främmande färgsättning. Dock är altarkorset bevarat på ursprunglig plats framför korets mittfönster.
...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården kring nya kyrkan anlades i samband med dennas
uppförande och gavs en tidstypiskt symmetrisk planering, inhägnad
med stenmurar och trädkrans. Kring förra sekelskiftet hade
kyrkogården fått en vid tiden vanlig karaktär med nordsydliga rader
av häckinramade enskilda grusgravar och ett rätvinkligt grusgångsnät.
De båda kvarteren söder om kyrkan utgjordes ännu 1935 av
gräsytor, varav åtminstone den östra var den s.k. allmänna linjen.
1950 var det västra av dessa kvarter taget i anspråk för köpegravar
med ligusterhäcksinramad grusyta, kanske lades de på en äldre
del av allmänna linjen. En fram till efterkrigstiden out...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1974 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Egil Lönnberg (Arkitekt)

Erik E Wilén (Arkitekt)

Helmer Flensborn (Arkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

År 1857 - 1857 Nyanläggning
Ny kyrka uppförs på ås i öster med ny kyrkogård. Gamla kyrkan rivs och dess kyrkogård tags ur bruk. Stigluckorna rivs, den ena blir bod på gården Hult