Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, VIREDA 4:1 VIREDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Vireda kyrka 27 april 2004 (13).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIREDA KYRKOGÅRD (akt.), VIREDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

VIREDA 4:1

Historik

Kyrkogården har medeltida ursprung, samtida med kyrkan eller dess eventuella föregångare. Första gången kyrkogården finns utritad på en karta är 1641; ”Karta över Vireda prästgård och Boarp skattehemman”, utförd av Peder Jonsson Duker. Kartan visar att kyrkan är omgärdad av kyrkogården på alla fyra sidor, och att den har en till synes kvadratisk plan.

Den äldsta mer detaljerade avbildningen är en akvarell av Carl-Gustaf Hertsäll som föreställer kyrkan sedd från väster. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad stenmur med stiglucka på södra sidan och öster om denna går en stege över muren. Denna för att tjuvar och självmördare inte ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida ursprung, samtida med kyrkan eller dess eventuella föregångare.
Första gången kyrkogården finns utritad på en karta är 1641; ”Karta över Vireda prästgård och
Boarp skattehemman”, utförd av Peder Jonsson Duker. Kartan visar att kyrkan är omgärdad av
kyrkogården på alla fyra sidor, och att den har en till synes kvadratisk plan.
Den äldsta mer detaljerade avbildningen är en akvarell av Carl-Gustaf Hertsäll som
föreställer kyrkan sedd från väster. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad stenmur med
stiglucka på södra sidan och öster om denna går en stege över muren. Denna för att tjuvar och
självmördare ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1857 - 1857 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr.
År 1870 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster.
År 1872 - 1872 Rivning
Stiglucka ersätts av grindpar.
År 1957 - 1957 Ändring - Begravningsplats
Upprätning av linjer, plantering av rygghäckar. Igenläggning av grusgravar.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund