Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, RÄTTVIKS PROSTGÅRD 1:2 RÄTTVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rättvik7.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄTTVIKS KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

RÄTTVIKS PROSTGÅRD 1:2

Historik

Medeltida socken. Boda utbruten 1618, Bingsjö kapellag inrättat 1781, Dådrans kapellag inrättat 1839, Bingsjö-Dådran utbruten 1918, men åter införlivad 1991.

Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidig avslutning, som innefattar ett rakt avslutat korparti och en avdelad sakristia i öster, korsarmar i norr och söder samt västtorn.

I: Av den äldsta 1200-talskyrkan återstår ännu partier i det befintliga långhusets västra och norra murar.

II: Vid en radikal ombyggnad, troligen redan under 1300-talet, vidgades långhuset i söder och öster. Den utvidgade kyrkan erhöll salformad plan med rakslutet korparti i öster...

Läs mer i eget fönster

Rättviks ursprungliga gråstenskyrka var sannolikt en under senare 1200-talet uppförd, rektangulär byggnad, vars norra mur in¬går i nordvästra delen av dagens långhus. I samband med att Rättviks socken avskiljdes från Leksand gjordes på 1360-talet en utvidgning mot söder och öster. Dessutom byggdes en liten sakristia ut i nordost. Över kyrkorummet slogs ett högt tunnvalv av bräder.

Kring 1400-talets mitt tillfogades ett tresidigt kor i öster och vapenhus i söder. Yttertaket kröntes med ett litet klocktorn. Över kyrkorummet slogs ribbvalv i tegel: en "Enköpings-stjärna" i den nuvarande korsmitten och i väster en "Sturestjärna". Nå...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1399 Nybyggnad
Ursprunget till dagens kyrka var en liten, sannolikt under senare 1200-talet uppförd rektangulär gråstenskyrka, vars norra mur in¬går i nordvästra delen av dagens långhus.
År 1721 - 1721 Nyanläggning - Inhägnad
Nuvarande stigluckan i norr uppfördes
År 1722 - 1722 Flyttning
En klocka som hängt i det lilla tornet mitt på kyrkans tak flyttades till den dåvarande klockstapeln.
År 1761 - 1761 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades söderut. Sten sprängdes bort och sand spreds över det plangjorda området
År 1795 - 1795 Flyttning
Kyrkans fjärde, minsta klocka, gjuten 1668, överflyttades till Bingsjö kapell (blev omgjuten 1797
År 1833 - 1839 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades efter att mark från kyrkoherdebostället övertagits. Utvidgningen skedde rakt söderut.
År 1867 - 1867 Nybyggnad
Vintergravkor uppfördes på strandbrinkens krön, väster om kyrkans torn. Byggmästare Björk Anders Jonsson, Vikarbyn Källor: VS: F III a; 35 visitation 1868 Ekström, s 8
År 1878 - 1878 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder och väster. Marken fylldes upp och planades ut, en kraftig mur mot sjön byggdes.
År 1924 - 1924 Utvidgning - Begravningsplats
Norra kyrkogården byggdes ut. I nordväst byggdes en entrébyggnad, där ena delen kunde användas som bisättningsrum och den andra som materialbod. Arkitekt Lars Israel Wahlman

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Utvidgning - Begravningsplats
Östra kyrkogården byggdes ut. Invigning skedde vid biskopsvisitation 1945
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Mellankyrkogården med urnlund invigdes, vilken förenade norra (1924) och östra (1945) kyrkogården
År 1967 - 1967 Nybyggnad
S:t Olofs gravkapell invigdes. Kyrkogården byggdes ut mot sydost, där en stor svacka fylldes upp med grus upp till 2 meter