Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, DÅDRANS BRUK 2:1 M.FL. DÅDRANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

dådran2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÅDRANS KAPELL (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

DÅDRANS BRUK 2:1

DÅDRANS BRUK 1:3

Historik

Ursprungligen ett brukskapell vid Dådrans bruk, 1962 överlämnat av Kopparfors AB till församlingen. Stenkyrka uppförd i två etapper. Långhuset härrör 1839, medan tornet, som är murat av slaggsten, tillbyggdes 1880.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.

Dådrans brukskapell uppfördes 1836-46 och invigdes officiellt den 24/1 1847. Murarna hade uppförts av gråsten med tegelinslag och yttertaket var från början spåntäckt. Kapellbyggnaden rymde från början även lokaler för folkskoleundervisning.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1849 - 1849 Nyanläggning - Begravningsplats
Kapellförsamlingens kyrkogård anlades på östra sidan om Norra Ungsjön. Invigning den 25/7 1849 Källa: VS: F III A: 35, visitation 1868