Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Pajala kn, JUNOSUANDO 16:1 JUNOSUANDO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

junosuando.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUNOSUANDO KYRKA (akt.)
Norrbotten
Pajala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

JUNOSUANDO 16:1

Historik

Junosuando kyrka är belägen på en mindre ort i skogsbygd. Kyrkan uppfördes av trä 1903 eller 1904 efter ritningar av Fritz Eckert av byggmästarna Isak Lahti och Karl Poromaa. Den bestod då av långhus, tresidigt kor med låg, vidbyggd sakristia i öster samt vapenhus i väster. Byggnadsstilen kan betecknas som historiserande med snickeridetaljer i nationalromantisk anda. Interiören täcks av ett tredingstak. 1927 byggdes västtornet med rokokoliknande former, ritat av Karl Martin Westerberg. 1954 utfördes en total ombyggnad under Valdemar Granlund varvid den ursprungliga karaktären utplånades efter en stark förenkling av arkitekturen. 197...

Läs mer i eget fönster

Junosuando kyrka byggdes 1903-1904, arkitekt var Fritz Eckert. Kyrkan byggdes som tornlös salkyrka orienterad i öst-västlig riktning, med tresidig koravslutning i öster och en liten sakristiutbyggnad rakt bakom korgaveln.

År 1904 - 1904 Nyanläggning
Uppfördes efter ritningar av Fritz Eckert

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Byggande av bogårdsmur av natursten mot entrésidan. Även gravkapellet byggs till.
År 1978 - 1978 Nyanläggning
Anläggande av parkeringsplats söder om kyrkan, plantering aav rönnhäck mot grannfastigheten i väster, anordnande av sittgrupp för besökande samt uppsnyggning av befintliga skogsdungar och nyplantering av hängbjörkar mellan kyrkan och parkeringsplatsen.