Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:10 MALUNGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1203-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALUNGS KYRKA (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:10

Historik

Mycket tidigt utbruten ur Mora, omkring 1815 inrättat Tyngsjö kapellag men 1922 åter upplöst. Kyrkan ligger naturskönt på ett näs, intill Västerdalälven.

Den murade kyrkan har korsformad plan med ett tresidigt avslutat korparti i öster, ett västtorn av långhusets bredd i väster och en sakristia i vinkeln mellan den norra och östra korsarmen. Kyrkans äldsta delar långhusets två mellersta traveér återstår sannolikt väsentliga delar från 1200-talet eller omkring 1300. Kyrkan utvidgades i väster under sent 1400-tal eller omkring 1500 samt välvdes. Vid en senare byggnadsetapp - möjligen under 1500-talet - påbyggdes långhusets västra...

Läs mer i eget fönster

Malung var länge en anhalt för pilgrimer som färdades längs Västerdalälven, till Nidaros i Norge. Det är möjligt att kyrkan har haft en föregångare i form av en träkyrka på platsen eller i en närliggande by, men troligast är att nuvarande byggnad är den ursprungliga. Kyrkans äldsta del byggdes av sandsten, troligen redan på 1200-talet eller i början av 1300-talet. Kyrkobyggnaden bestod då endast av de två mellersta travéerna i nuvarande mittskeppet, vilka var ovälvda, samt av en liten sakristia uppförd i vinkel med norra långsidan. På 1490-talet inled-des en utvidgning av kyrkan mot väster (Ahlberg). Alla travéerna försågs samtidigt...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Den äldsta delen av kyrkan uppförs
År 1490 - 1499 Ändring
En utvidgning av kyrkan mot väster inleds, valv och väggmålningar tillkommer, även vapenhus på södra sidan.
År 1510 - 1510 Återinvigning
Återinvigning
År 1560 - 1791 Ändring
Diverse tillbyggnader och ombyggnationer. Se bifogad PDF-fil.
År 1754 - 1754 Flyttning
Malungs prästgård låg ursprungligen söder om kyrkan, med mangård närmast kyrkan, intill kyrkogårdsmuren, och fägård söder om bäcken. Gården flyttades till sitt nuvarande läge, strax nordväst om kyrkan, kring mitten av 1700-talet. Orsaken anges ha varit brandfaran för kyrkan och behovet att utvidga kyrkogården.
År 1791 - 1959 Ändring
Diverse ombyggnationer och tillbyggnader, se bifogad PDF-fil.
År 1860 - 1889 Rivning
Benkammare samt bårhus rivs
År 1883 - 1884 Rivning
Bogårdsmuren och stigluckor rivs.
År 1959 - 1959 Återinvigning
Maj 1959 Återinvigning
År 1976 - 1995 Ändring
Diverse ombyggnationer, se bifogad PDF-fil.
År 1995 - Okänt Återinvigning
Återinvigning