Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

fors1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTRA FORS 68:1

Historik

Malungsfors samhälle ligger på ömse sidor om Västerdalälven. Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda 1935 36 efter ritningar av Magnus Dahlander. Kapellets planform är symmetriskt med ett rektangulärt mittparti, smalare utbyggnader på öst och västgaveln samt ett vapenhus mitt på kapellets norra sida. Tegelmurarna är vitputsade, såväl i exteriören som interiören, samt genombryts av högsmala spetsbågiga fönsteröppningar. Kapellets centrala byggnadskropp har ett brant, valmat sadeltak med plåttäckning. Kyrkorummet är inrymt i byggnadens östra del. Högaltaret står mot en rak östmur, med dörröppnngar till den bakomliggande...

Läs mer i eget fönster

Malungsfors eller Fors som orten också benämns består egentligen av två byar som ligger på ömse sidor om Västerdalälven; därav namnen Västra och Östra Fors. Näringarna i bygden har präglats huvudsakligen av jord- och skogsbruket samt av skinnhanteringen.
Komministertjänsten i Malungsfors inrättades 1918 på forsbornas egen begäran. Gudstjänster och konfirmationsläsning hölls dock tillsvidare i skolan och i ordenshuset, eftersom kyrka saknades. Förutsättningarna att uppföra en kyrka i Fors skulle dock försvåras och försenas av 1930-talets besvärliga konjunktur.

Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda mellan 1935 och ...

Läs mer i eget fönster
År 1918 - 1918 Ändring
Komministertjänst inrättas i Fors
År 1922 - 1922 Nyanläggning - Begravningsplats
Invigning av kyrkogården
År 1928 - 1928 Nybyggnad
Komministerbostad uppförs nordväst om kyrkogården.
År 1935 - 1936 Nybyggnad
Kapellet och klockstapeln byggdes. Arkitekt var länsarkitekten M. Dahlander. Kyrkan/kapellet invigdes den 6 mars 1936.