Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ludvika kn, SAXHYTTAN 174:1 GRANGÄRDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1189-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANGÄRDE KYRKA (akt.)
Dalarna
Ludvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SAXHYTTAN 174:1

Historik

Medeltida socken. Ludvika utbruten 1652, del till Grängesberg-Hörkens kapellag avskilt 1892, Grängesberg utbruten 1904.

Den murade kyrkan består av ett brett treskeppigt långhus med tresidigt avslutat korparti samt torn i väster; sakristian är inrymd i inbyggnad under läktaren. I kyrkans mittskepp återstår fortfarande betydande murpartier av en enskeppig medeltidskyrka. På kyrkvinden, ovan mittskeppets befintliga valv, finns rödfärgade slingor och profilerade tegelhuvuden, troligen från 1400-talet. Kyrkan välvdes under 1500-talet. Västtornets datering är inte närmare känt (nämns 1624). Kyrkorummet vidgades väsentligt, genom tillko...

Läs mer i eget fönster

Grangärde socken utgör en vidsträckt bygd som präglas av skogar, myrar och sjöar samt av mindre odlingsområden i anslutning till de stora sjöarna. Socknen omfattade tidigare även Ludvika och Hörken. Kyrkplatsen är strategiskt förlagd mellan Bysjön och Björken, vid norra ändan av det stora sjösystemet som sträcker sig ner till Mälaren. Där löper även den uråldriga vägen mot Nås, Malung och vidare norrut, som också utgjorde en av pilgrimslederna till Nidaros i Norge. Bygdens ekonomiska utveckling och betydande ställning fram till 1800-talets mitt var också en följd av den omfattande järnhanteringen i området.

Föregångaren till bygd...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Ett första enkelt kapellhus uppförs intill en källa i Grytänge. Byggnaden flyttas senare till nuvarande kyrkbyn, den rivs på 1700-talet
År 1404 - 1499 Nybyggnad
En första kyrkobyggnad uppförs. Motsvarande del av nuvarande mittskepp (två västligaste travéer)
År 1833 - 1834 Ändring - Inhägnad, mur
Stigluckan i väster rivs och ersätts med murar, pelare och smidda grindar. Staket uppförs kring kyrkogården
År 1901 - 1901 Nybyggnad
Arkitekt Gottfrid Ekman: Ett gravkapell av trä uppförs på kyrkogårdens södra del
År 1928 - 1928 Nybyggnad
Ing. C. Wegener: Nytt gravkapell uppförs. Utvidgning av kyrkogården, norr om kyrkan, med gränser i norr och väster mot allmänna landsvägen
År 1946 - 1946 Utvidgning - Begravningsplats
Ark. E. Fant. Utvidgning av kyrkogården mot väster och norr. Mark förvärvas för ändamålet. Upprustning av gravkapellet

Erik Fant (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Nybyggnad
Arkitekt Wranges arkitektkontor. Nytt gravkapell (det tredje i ordningen) uppförs NV om kyrkan. Ny personalbyggnad norr om befintlig ekonomibyggnad, öster om kyrkan. Utvidgning av kyrkogården, ny inhägnad.

Wrange G. & I. (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, ny minneslund norr om vägen mot kyrkans huvudentré, ny gravgård söder om gravkapellet. Arkitekt E.O. Holmberg
År 2000 - 2000 Utvidgning - Begravningsplats
Ny urnlund anläggs i östra delen av kyrkogården, norr om ekonomibyggnaden.